Vyberte si jazyk : Čeština


Studie celosvětově

 • Austrálie/Nový Zéland
 • APAC
 • Kanada
 • Evropa
 • Rakousko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Rusko
 • Turecko
 • Rumunsko
 • Ukrajina
 • Indie
 • Latinská Amerika
 • Chorvatsko


 • Best Employers Česká republika 2013

  14. listopadu 2013 proběhlo v Praze vyhlášení desátého ročníku studie Best Employers Česká republika. Studie je pořádána českou pobočkou největší poradenské a outsourcingové společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů Aon Hewitt.

  Podmínkou účasti ve studii bylo, stejně jako v minulých ročnících, působit na českém trhu minimálně 2 roky a splnit minimální počet 50 stálých zaměstnanců.

  Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 46 společností. Výsledky studie vycházejí z názoru více než 11 000 zaměstnanců, 1 900 středních manažerů a 200 vrcholových manažerů, kteří prostřednictvím vyplněných dotazníků vyjádřili názor na svého zaměstnavatele. Tento vzorek respondentů reprezentuje zaměstnaneckou populaci téměř 20 000 zaměstnanců.

  Na prvním místě mezi Malými a středními společnostmi se umístila společnost ABBVIE s.r.o., mezi velkými společnostmi obsadila první příčku společnost AVAST Software a.s. Elitní desítku nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2013 uvádíme v následujících tabulkách:

  Kategorie - Malé a střední společnosti
    Společnost Obor činnosti
  1. ABBVIE s.r.o. Farmaceutický průmysl
  2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Farmaceutický průmysl
  3. Etnetera a.s. IT/Software
  4. Edwards Lifesciences AG, organizační složka Farmaceutický průmysl
  5. AQUASOFT spol. s r.o. IT/Software
  6. SolarWinds Czech s.r.o. IT/Software
  7. ComAp a.s. Energetika

  Kategorie – Velké společnosti
    Společnost Obor činnosti
  1. AVAST Software a.s. IT/Software
  2. MICROSOFT s.r.o. IT/Software
  3. SAP ČR, spol. s.r.o. IT/Software

  Co rozhoduje o umístění?

  Zaměstnanci všech deseti vítězných firem vykazují vysokou motivovanost a spokojenost se zaměstnáním ve své společnosti. Průměrná míra motivovanosti nejlepších zaměstnavatelů letos dosahuje 78%, což je o 28% více ve srovnání s průměrem České republiky. U všech vítězných společností byla zároveň zaznamenána vysoká efektivita politik v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou sladěny s obchodními cíli společnosti a jsou pozitivně přijímány zaměstnanci. .

  V této studii byli zaměstnavatelé posuzováni na základě tří aspektů - názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:

  View the Latest 
Results of the Best Employers Study

  Register online

  Best Employer CEE Results

  Kontaktujte nás
  Kontakt:
  Aon Hewitt
  tel. + 420 271 001 370
  Václavské náměstí 19/832
  110 00 Praha 1
  Česká republika
  email