Best Employers Česká republika 2013

14. listopadu 2013 proběhlo v Praze vyhlášení desátého ročníku studie Best Employers Česká republika. Studie je pořádána českou pobočkou největší poradenské a outsourcingové společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů Aon Hewitt.

Podmínkou účasti ve studii bylo, stejně jako v minulých ročnících, působit na českém trhu minimálně 2 roky a splnit minimální počet 50 stálých zaměstnanců.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 46 společností. Výsledky studie vycházejí z názoru více než 11 000 zaměstnanců, 1 900 středních manažerů a 200 vrcholových manažerů, kteří prostřednictvím vyplněných dotazníků vyjádřili názor na svého zaměstnavatele. Tento vzorek respondentů reprezentuje zaměstnaneckou populaci téměř 20 000 zaměstnanců.

Na prvním místě mezi Malými a středními společnostmi se umístila společnost ABBVIE s.r.o., mezi velkými společnostmi obsadila první příčku společnost AVAST Software a.s. Elitní desítku nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2013 uvádíme v následujících tabulkách:

Kategorie - Malé a střední společnosti
  Společnost Obor činnosti
1. ABBVIE s.r.o. Farmaceutický průmysl
2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Farmaceutický průmysl
3. Etnetera a.s. IT/Software
4. Edwards Lifesciences AG, organizační složka Farmaceutický průmysl
5. AQUASOFT spol. s r.o. IT/Software
6. SolarWinds Czech s.r.o. IT/Software
7. ComAp a.s. Energetika

Kategorie – Velké společnosti
  Společnost Obor činnosti
1. AVAST Software a.s. IT/Software
2. MICROSOFT s.r.o. IT/Software
3. SAP ČR, spol. s.r.o. IT/Software

Co rozhoduje o umístění?

Zaměstnanci všech deseti vítězných firem vykazují vysokou motivovanost a spokojenost se zaměstnáním ve své společnosti. Průměrná míra motivovanosti nejlepších zaměstnavatelů letos dosahuje 78%, což je o 28% více ve srovnání s průměrem České republiky. U všech vítězných společností byla zároveň zaznamenána vysoká efektivita politik v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou sladěny s obchodními cíli společnosti a jsou pozitivně přijímány zaměstnanci. .

V této studii byli zaměstnavatelé posuzováni na základě tří aspektů - názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:

  • zaměstnanci mají silnou vnitřní touhu pracovat pro firmu i v budoucnu;
  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, potencionálními zaměstnanci a klienty;
  • zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá k lepším výsledkům firmy.

View the Latest 
Results of the Best Employers Study

Register online

Best Employer CEE Results

Kontaktujte nás
Kontakt:
Aon Hewitt
tel. + 420 271 001 370
Václavské náměstí 19/832
110 00 Praha 1
Česká republika
email